OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.