OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.