OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.