OPCAT kontrollkäik: Pioneeripataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.