OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.