OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.