Okupatsioonivõimude poolt tekitatud kahjude hüvitamine kirikutele