Õigusrikkumise puudumine: ulukid tiheasustusalal ja nende arvukuse reguleerimine