Õigusrikkumise puudumine: Tarbijakaitseameti tegevus pöördumistele vastamisel ja reisiettevõtjate nn mustade nimekirjade avaldamisel