Õigusrikkumise puudumine: sõidukite piiriületuse eelisjärjekorda võtmine