Õigusrikkumise puudumine: selgitustaotlusele vastamine