Õigusrikkumise puudumine: selgitustaotluse vastuses võõrkeelsele kohtuotsusele ja jõustumata kohtuotsusele viitamine