Riigilõivu suuruse sõltuvus taotlemise viisist ning Maanteeameti praktika e-teeninduse järkjärgulisel arendamisel