Õigusrikkumise puudumine: politseiametnike tegevuse õiguspärasus