Õigusrikkumise puudumine: Õiguskantsleri Kantseleist saabunud kirja üle andmine