Õigusrikkumise puudumine: kohtute ja kohtutäituri ametitegevus