Õigusrikkumise puudumine: kinni peetava isiku abistamine riigikeelse dokumendi mõistmisel