Õigusrikkumise puudumine: kaitseväeteenistuse staaž