Õiguskantsleri seisukoht: riigitagatise rakendumine õppelaenusaaja töövõimetuse tõttu

Seisukoht asjas 7-4/121047 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.