Materjalide edastamine volikogu komisjoni liikmetele