Märgukiri: rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu võimaldamine ja nende eest tasu küsimine