Märgukiri: piirangud detailplaneeringu ala ja kruntide miinimumsuurusele Tahkuranna vallas