Märgukiri: ohjeldusmeetmena rahustusvoodi kasutamine