Märgukiri: korruptsioonivastasest seadusest tulenev tegevuspiirang