Märgukiri: kohustusliku pensionifondi osakud pärimise ja pankroti korral