Märgukiri: kinnipeetavale ettenähtud minimaalne põrandapind