Märgukiri: kaugküttepiirkonna ja kaugküttekulude määramine