Märgukiri: arestimajas kartserikaristust kandvale isikule kehtestatud piirangud