Maaomaniku teavitamine tema maal tehtavast looduse inventuurist