Märgukiri: Välislähetusse saadetud teenistuja lapse koolituskulude hüvitamine