Märgukiri: väikeehitiste ehitamine väljaspool hoonestusala