Märgukiri: väikeehitise ehitamine krundi ehitusjoonest ettepoole