Märgukiri Tallinnas kehtestatud nõuded detailplaneeringu algatamisettepaneku vormile ja detailplaneeringu koostamisele