Märgukiri: relvaseaduse § 36 lg 1 p 6 põhiseaduspärasus