Märgukiri: ravikindlustuskaitse tekkimine võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul