Märgukiri: puudetoetuse maksmine hoolekandeasutuse elanikule