Märgukiri: pikapäevarühmas osalemise tasu põhikoolis ja gümnaasiumis