Märgukiri: pankrotiseaduse § 11 lg 1, § 27 lg 4 ja töötuskindlustuse seadus § 19