Märgukiri: Nõva valla põhimääruse § 20 lõike 1 põhiseaduspärasus