Märgukiri: linnade ja valdade määruste avaldamine

Õiguskantsler saatis kohalike omavalitsuste esindajatele ringkirja, milles juhib tähelepanu määruste nõuetekohase avaldamise olulisusele. Põhiseaduse kohaselt tuleb määrused avaldada ettenähtud korras ning täitmiseks on kohustuslikud üksnes nõuetekohaselt avaldatud määrused.

Õiguskantsler palub kohalike omavalitsuste esindajatel üle vaadata nende omavalitsusüksuse määruste avaldamise praktika ning teha vajadusel vastavad muudatused.