Märgukiri: Kustunud karistuse arvestamine vanglateenistusse võtmisel