Märgukiri: koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra põhiseaduspärasus (Tallinn)

Õiguskantsler saatis Tallinna linnapeale märgukirja, milles juhib tähelepanu Tallinna eralasteaedade toetamise korra vajakajäämistele.

Õiguskantsler analüüsis Tallinna linna määruse „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ põhiseaduspärasust ning leidis, et selles määruses esineb vastuolusid põhiseadusega ja lapse õiguste konventsiooniga. Õiguskantsleri hinnangul aga ei riku määrus lapsevanemate õiguspärast ootust, et seni kehtinud eralasteaedade toetamise korda ei muudeta.  

Pressiteade