Märgukiri: justiitsministri määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ § 57 lõike 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega