Märgukiri: juriidilise isiku endiste liikmete juurdepääs õigusemõistmisele