Märgukiri: asenduskoduteenusel viibiva täiskasvanud isiku liikumisvabadus