Märgukiri ametnike koondamisel ühinemislepingus ettenähtud hüvitiste kohta