Märgukiri: õigussuhete iseloom koolieelse lasteasutuse teenuse osutamisel