Liiklusseaduse § 106 lg 1 p 4 põhiseaduspärasusest