Lemmikloomade pidamise eeskirja § 3 lõike 5 esimene lause