Lapsehoolduspuhkust kasutanud töötaja kindlustushüvitise suurus koondamise korral